Sổ hồng đồng sở hữu là gì? 10 người đứng tên trên sổ có được không?

Video trang chủ

Sổ hồng đồng sở hữu là gì? 10 người đứng tên trên sổ có được không?

Sổ hồng là loại giấy tờ pháp lý BĐS chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất.

Có 2 loại sổ hồng: sổ hồng sử dụng riêng và sổ hồng đồng sở hữu.
Pháp lý sổ hồng sử dụng riêng và sổ hồng đồng sở hữu có giá trị pháp lý như nhau.

\

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Lượt Xem