Hình ảnh từ trên cao Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn

Video trang chủ

Hình ảnh từ trên cao Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn

Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn , đã hoàn thiện xong 10 làn xe, tuyến kết nối Bình Dương, Tây Nguyên với cụm Cảng , kinh tế Đông Nam Bộ. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Lượt Xem