Quy định về việc không cần bản sao CCCD và CMND trong thủ tục mua bán đất đai từ 26/3/2021

Video trang chủ

Video Youtube

Quy định về việc không cần bản sao CCCD và CMND trong thủ tục mua bán đất đai từ 26/3/2021

 Theo đó, quy định trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.


Quy định mới nêu trên hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn, đảm bảo thuận lợi cho người dân khi đi làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, Nghị định 30/2021/NĐ-CP còn đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan đến thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Cụ thể như sau:

- Trước đây, người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định; theo Nghị định 30/2021/NĐ-CP chỉ còn nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định.

- Trước đây, trường hợp người đang sử dụng nhà ở nhận chuyển quyền thuê nhà ở trước ngày 06/6/2013 thì người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định; theo Nghị định 30/2021/NĐ-CP chỉ còn nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định.

- Trước đây, trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở từ ngày 06/6/2013 thì người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định; theo Nghị định 30/2021/NĐ-CP chỉ còn nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định.

Nghị định 30/2021/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Lượt Xem